butterfly iconbutterfly icon

MAD Sound and Lighting

MAD Sound and Lighting

Lighting

Tel:
01407 831001
Capacity for wedding ceremonies inside:
Capacity for wedding ceremonies outside:
Capacity for wedding receptions inside:
Capacity for wedding receptions outside:
Capacity for events inside / outside:

Sound, Lighting and events management company. Operating throughout Wales and beyond, offering a fully bilingual service. We offer in-house repairs and servicing, and have our own installations department covering all technical aspects imaginable. All our services strive to conform to all H&S objectives. We strive to make ourselves the one stop shop for you, allowing for less hassle and better communication = a better all-round end product.

Sain, Goleuo a threfnu a chydlynu digwyddiadau. Yn gweithredu drwy Gymru a phellach, yn cynnig gwasanaethau gwbl ddwyieathog. Yn rhedeg adran trwsio thrin, cynnal a chadw mewnol, ac hefyd yn gwneud gosodiadau unigryw sy’n darparu ar gyfer eich holl agweddau technegol. Rydym yn ceisio cydymffurfio gyda holl awgrymiadau iechyd a diogelwch. Rydym yn ymdrechu i wneud ein hun yr “one stop shop”, galluogai hyn ffordd well o drefnu a chyfathrebu = cynnyrch gwell yn y pendraw.

Where To Find Us

Address

Address

Come And See Us At:

No items found.
Sign Up For Our Latest News & to Download Your Copy Of The Celebration Events Wedding Planner
Oops! Something went wrong while submitting the form.